Ettertje in de klas? Het verhaal van een KOPP kind

In de kring heeft Jip opnieuw een kindje pijn gedaan. Het is de derde keer al die week. Tijdens het voorleesmoment vlak na de speeltijd roept hij heel luid waardoor de andere kleuters nauwelijks iets van het verhaal verstaan. Als juf Leen hem vraagt daarmee te stoppen, kijkt hij haar brutaal aan. ‘Nee’ zegt de 3,5 jarige zelfverzekerd en hij gaat gewoon door. Op een paar weken tijd is het eerste kleuterklassertje veranderd in een echt ‘ettertje’.

Dat ‘ettertje’ was mijn zoon 6 jaar geleden. Een kleutertje met heel wat gedragsproblemen. Een kleuter op wie niemand  nog vat leek te hebben, en nog het minst van iedereen, ik, zijn mama. 6 jaar geleden na de geboorte van mijn derde zoontje kreeg ik een postpartum psychose. Een aandoening die 1 op 1000 vrouwen treft en die zodanig ernstig was dat een opname noodzakelijk was.

En zo werd Jip, samen met zijn twee broers, een KOPP kind. KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.’ Onderzoek toont aan dat de psychische aandoening van de ouder een impact kan hebben op de geestelijke gezondheid van de kinderen. Zo zouden KOPP kinderen een groter risico hebben op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen op korte termijn (Adriaenssens, 1997) en een psychiatrische problematiek op lange termijn (Beardslee, 1997)).

LEES MEER