Missie & Visie

Missie

Wij willen overbelasting voorkomen in draagkracht en draaglast die jonge mantelzorgers kunnen ervaren als negatief effect voor het zorgen van een chronisch ziek gezinslid. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot psychisch, sociaal en emotioneel evenwichtige volwassenen.

Visie

Stichting tante Joy streeft ernaar middels logeerweekenden en activiteiten de jonge mantelzorgers en diens omgeving te versterken. Ons doel is om in 2026 het sociale netwerk van de jonge mantelzorgers te hebben verbeterd. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze doelgroep en overige belanghebbenden ongekende meerwaarde.

Aanbod

Waarom ons werk noodzakelijk is?
Omdat er:

  • 4 miljoen jeugdigen jonger dan 25 jaar zijn. Daarvan heeft:
  • 1,6 miljoen één of twee ouders met psychische of verslavingsproblematiek (Trimbos Instituut)
  • 250.000 en 400.000 een chronisch zieke of gehandicapte broer of zus jonger dan 25 jaar.
  • 8 tot 10% te maken met huiselijk geweld.
  • 2 van de 3 probleemjongeren een of twee psychisch zieke ouder(s).
  • 694.000 tot 810.000 een chronisch (somatisch) zieke of matig/ernstig lichamelijk beperkte ouder
  • 3.240 van hen een verstandelijk beperkte ouder

Professional

Tante Joy verzorgt diverse workshops voor beroepskrachten die te maken hebben met jonge mantelzorgers die een gezinslid hebben die lijdt aan een psychische ziekte.  Wij geloven in het overbrengen van praktische kennis die je direct in de dagelijkse praktijk kunt gaan toepassen. En wij zetten ons in om psychiatrie uit de taboe sfeer te halen en bespreekbaar te maken.

Onze thema’s zijn:
Psychiatrie : Wat is Psychiatrie en hoe ondersteun je een ouder die psychisch ziek is Jonge mantelzorger: Hoe (h)erken en ondersteun je een jonge mantelzorger. Uiteraard zijn wij bereidt om van gedachte te wisselen om een opmaat gemaakte workshop te geven.rwaard