Tante Joy

Hartelijk welkom op de website van stichting Tante Joy!

Stichting Tante Joy zet zich in voor de jonge mantelzorgers.

Een Jonge mantelzorger is een kind dat opgroeit met een chronisch zieke broer/zus en of ouder(s), te denken aan een psychisch ziek, verslaafd, verstandelijk beperkt of chronisch lichamelijk ziek. De ziekte van een gezinslid kan overbelasting veroorzaken omdat het kind verantwoordelijkheden krijgt die niet conform de leeftijd is.

Psychisch ziek en wie heeft de regie?

Petra is KOPP-therapeut (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) en werkt daarnaast op detacheringsbasis in de ouderenpsychiatrie... Lees meer

Ettertje in de klas? Het verhaal van een KOPP kind

In de kring heeft Jip opnieuw een kindje pijn gedaan. Het is de derde keer al die week. Tijdens het voorleesmoment vlak na de speeltijd roe... Lees meer