Hartelijk welkom op de website van stichting Tante Joy!

Stichting Tante Joy zet zich in voor de jonge mantelzorgers.

Een Jonge mantelzorger is een kind dat opgroeit met een chronisch zieke broer/zus en of ouder(s), te denken aan een psychisch ziek, verslaafd, verstandelijk beperkt of chronisch lichamelijk ziek. De ziekte van een gezinslid kan overbelasting veroorzaken omdat het kind verantwoordelijkheden krijgt die niet conform de leeftijd is.